Basen oferta
Cennik
Regulamin
Galeria
Kontakt

Regulamin

 1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 2. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 2100, a w sob. i niedz. od 900 do 2100.
 3. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki.
 4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w godzinach jej otwarcia odpowiedzialni są ratownicy i instruktorzy prowadzący zajęcia.
 5. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratowników i instruktorów obsługujących obiekt.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
 7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieka osób dorosłych. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.
 8. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).
 10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 11. Dzieciom do lat dwóch niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pielucho-majtek do pływania dostępnych do zakupienia w sklepiku na terenie pływalni.
 12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób KISTON nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu pracownikowi obsługi.
 15. Na terenie pływalni zabrania się:
  • palenia papierosów
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
  • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony
  • biegania i wtrącania do wody innych użytkowników
  • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu
  • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych poza barem i strefą do tego wyznaczoną
  • wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych
  • niszczenia wyposażenia
  • zanieczyszczania wody basenowej
 16. Na basenie pływackim obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 17. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 18. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu pływalni.
 20. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
Kiston

Hotel Kiston
83-320 Sulęczyno
Kistowo 26

Recepcja: 607 300 500
kiston@kiston.pl

HolidayCheckTripadvisor

Kiston 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: r4y.pl